ریاضیات

ریاضیات

دنباله ي فيبوناتچي يا رشته زيبايي هاي طبيعت

مطلبي علمي وجالب براي همكاران رياضي

دنباله ي فيبوناتچي يا رشته زيبايي هاي طبيعت

مقدمه

فيبوناتچي يكي ازبااستعدادترين رياضيدانان قرون وسطي است، كه در آستانه ي قرون سيزدهم وارد عرصه ي علم شد.

يكي از مشهورترين آثار او به حساب وجبر مقدماتي اختصاص دارد.در هندسه عملي فيبوناتچي مجموعه ي وسيعي از مطالب راجع به هندسه ومثلثات آورده شده است.

شاهكار ديگر فيبوناتچي ، دنباله ي مهم اوبه صورت ...و8و5و3و2و1و1  مي باشد كه در طبيعت ،هنر ،صنعت وغيره كاربردهاي زيادي دارد.

رياضيات فايده هاي جنبي زيادي دارد.دراين مورد خيام مي گويد : فوايد علوم رياضي اين است كه موجب ورزيدگي ذهن مي شود ونيزنفس را عادت مي دهد ، ازقبول اموري كه مقرون به دليل وبرهان نمي باشد اجتناب كند.

دنباله ي فيبوناتچي

اين دنباله از نوع دنباله هاي باز گشتي است.يك دنباله عددي است كه دو جمله ي اول آن 1 و هر جمله پس از آن ها از مجموع دو جمله ي قبلي تشكيل شده است.

                                                                                                              1,1,2,3,5,8  .                                                جملات اين دنباله به صورت فوق است:

كه جملات دودرميان بر2 وسه درميان بر3 وچهاردرميان بر5 وپنج درميان بر8 و....شش درميان بر13 بخشپذيرندوهرچه مرتبه ي جملات آن بالاتر مي رود نسبت بين دوجمله ي دنباله به عدد618/1 نزديك ونزديك تر مي شود كه اين همان نسبت طلايي است.

دنباله ي فيبوناتچي چون داراي خواص جالب وزيبايي است به رشته زيبايي هاي طبيعت لقب يافته است.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:42  توسط محمد کلهر  |